JEDNA BÁSEŇ

V rámci cyklu ČT art JEDNA BÁSEŇ si můžete poslechnout báseň nevytáhneme paty… a přečíst si interpretující text ke sbírce Fysiologus od Olgy Stehlíkové. – – – Život a s ním člověk povstal z prazákladního a z nesrozumitelného: kamene, vody a mýtu; je potřeba se k nim vrátit, chceme-li přijít na to, jak svět je. Je […]

VE SPOLEČNÉ KRAJINĚ

Na webu H7O časopisu Host, v rámci seriálu Konstelace se Jakub Vaněk zamýšlí nad důležitým elementem několika básnických sbírek z posledních let – pozorováními na hranicích lidského a mimo-lidského, nad prostupností našeho světa a světa dalších tvorů. Kromě obecnějších úvah se věnuje dvěma básnickým sbírkám – Včelím válkám (Dauphin, 2022) Lenky Nehybové a mému Fysiologu […]

PŘICHÁZET PŘED SEBE, ZŮSTÁVAT PO SOBĚ

Povídal jsem si se Zdeňkem Volfem o básních, grafikách, ale také o Norsku, o Komíně, o Ostatcích, o krajině… Rozhovor vyšel v KONTEXTECH 5/2023.

SESUVY V KONTEXTECH

V KONTEXTECH 3/2023 vyšlo 17 mých básní z rukopisu Skrčené dny. Básně jsou dostupné v online verzi KONTEXTŮ: casopiskontexty.cz/sesuvy. Nemotorný plavec, který se odrazí od dna mezi sny vyprávět o hudbě nebo o ptácích – zářivý, létavý, zpěvný příběh. Lodě odložené na břehu polykají vítr a ztrácí jména. Obřadné obrazy nesetřené z oken, dětské jak […]