OHNIŠTĚ

PTAČÍ ŘEČ
 
Opuštěné ohniště se zlomky čar
v dešti, jenž nezačal, trval, nepřestal.
Za sklem, v kopřivách, stává se každý tvar
jen představou, bezovou duší. Cesta
 
vede skrz zrcadlo, sedm dní ze sedmi:
Símorgh spí, je jestřábem, sám sebe loví
v zbloudilé šedé holubici, z posledních
sil, dokud nepadne do změti jalových
 
jabloňových větví ze zimního prořezu.
V dešti zaniká šepot: hledej, přeskládej, spal.
Ohlédni se – dým odjinud, světlo bez hlesu,
bez pochyb odkud jde, proráží skleněný val.
 
Andreji Tarkovskému a Farídoddín Attárovi

ZAŘÍKADLO
 
Rozemel šlem opakujících se zvuků
okusovaných nehtů, zaklapovaných
přezek, neklidných prstů – zlozvyků, tiků –
v jemný šustot, slabý šum. Vezmi dvě ze svých
 
oblíbených barev – kraplak a coelin
a přemaluj jimi horu či kmen stromu.
V řečišti seber dřevo, jemuž zbělely
letokruhy. Proměň ho na slonovinu
 
a vyřež z něj zvíře tiché v křiku,
stojící v pohybu, živé i neživé.
Uvnitř sebe najdi starou niku,
sošku do ní postav a nahlas zazpívej.


ADHAESIT IN TERRA
 
Dnes je nebe jako strop jeskyně –
zbrázděné, blízké a načichlé hlínou.
Měli bychom dát do bot pelyněk
pod jazyk jeřabinu a jít jinou
 
cestou než včera, abychom popřeli
alespoň na chvíli, že jsme stále
podobnější rodičům, prohořelí
skrze čas oběma směry, stále
 
zřetelněji. Pod holuby na poli
běží stíny – k souvrati, ke kraji
obrazu, k dírám, jež posouvají
film, než zteří a pak se rozdrolí.


DENNÍ ÚKOLY
(Gesamtkunstwerk)
 
V saténu begonií procitá světlo:
jít mimo osnovu, k polnímu baroku,
obrazcem prachu, do jehož středu slétlo
prázdno s nejasnými obrysy těla –
chvějící se prodleva, jíž trčí z boku
nebe s rorýsy, žitná epištola.
 
Sepjetí jasu, kobaltu a křiku.
V palicích bodláků zprostorněný čas.
Vdechnout ho, než ho v příštím okamžiku
vyklovou stíny. Přivřít oči, vyjít včas.


INVERZE
 
Uprostřed pusté pláně vítr v kole,
sloup prachu, hněvivé světlo. Takhle se
nedomluvíme, z kamenného pole
vzchází jenom křik, který nám setřese
 
dech z tváře až na dno hrudní kosti.
Během noci mráz posune kameny
mimo herní plán. Snad tě tak zprostí
běhu mezi padajícími kmeny,
 
pádů do řeky či dřevěných rukou
a vyplaší desítky stehlíků –
červeň, žluť, čistý chladný jas, prudkou
radost postrádající logiku.
 

OHNIŠTĚ
brožovaná, 66 stran, 12,5 × 15,5 cm
Ears & Wind Records a Weles, 2016

Knihu lze koupit na kosmas.cz nebo si o ní napište na můj email.