JINDE ONLINE

VIDEA

ČESKO JEDNA BÁSEŇ: PETR ČERMÁČEK – premiéra: středa 18. května 2011 na ČT2. Na webu ČT: zde

JEDNA BÁSEŇ. AUTOŘI ČTOU: PETR ČERMÁČEK – premiéra: 10. ledna 2024, ČT art. Na webu ČT art: zde

OHNIŠTĚ – v rámci cyklu StřeDění, Památník písemnictví na Moravě, 18. března 2015. Krátký záznam z autorského čtení při příležitosti vernisáže výstavy linorytů

AUDIA

BÁSNĚNÍ ZUZANY GABRIŠOVÉ – Český rozhlas, premiéra 12. října 2020. Zuzana vybrala mou báseň Mezi břehy: zde

BÁSNĚNÍ JANA SOJKY – Český rozhlas, premiéra 12. února 2021. Honza vybral mou báseň Záznam: zde

BÁSNĚNÍ PETRA ČERMÁČKA – Český rozhlas, premiéra 8. října 2021, zde

BÁSNĚ PTAČÍ IKONOSTAS A ROZKYV – podcast Poetický klub, zveřejněno 20. června 2022, zde

BÁSNĚ ZE SBÍRKY VLNOLAM – podcast Poetický klub, zveřejněno 26. října 2022, zde

TEXTY

básně v antologii VRH KŘÍDEL: zde

haiku na webu ŠEDÁ VOLAVKA: zde

básně na webu BRNO POETICKÉ: zde

minirecenze, glosy v rámci přílohy KULTURNÍCH NOVIN POIÉSIS: zde

báseň v pásmu věnovaném J. E. F. v KRÁSNÉ OSTRAVĚ 3/2019: zde

básně v almanachu WAGON II/2007: zde

básně z cyklu BOTANIKA v časopise VERONICA 6/2012: zde

zápisy v magazínu UNI 1/2013 – ZEM ZE SKLA: zde

ukázky ze sbírky OHNIŠTĚ v novinách UŠI A VÍTR, leden 2016: zde

básně v útulně poezie HERBERK, 13, 2018: zde

sloupek ZA CHŮZE – k výročím narození Mikuláška, Hrubína a Máchy v časopise Veronica 6/2010: zde

sloupek PĚŠKY ZA HUMNA v časopise Veronica 4/2011: zde

sloupek VYMĚNÍM MORČE ZA ZALÉVÁNÍ v časopise Veronica 5/2012: zde