HEWER

Vydávání básnických knih je aktivitou, která je v převážné většině ekonomicky nerentabilní. Je tedy nutné donátorství. Grantová podpora je nejistá, nese se sebou stále rozsáhlejší úřední agendu spojenou s řadou jen obtížně splnitelných povinností. Chtěli jsme zkusit dělat knihy jinak. Málonákladově, svépomocně, s radostí. V roce 2017 jsme proto ve spolupráci dvou spolků věnujících se literárním aktivitám, Herberku a Welesu, založili edici HeWer. Většina prací je vykonávána zadarmo, s chutí pomoci na svět hezké knize. Náklady na tisk jsou placeny soukromými dárci. Hever = zvedák, podpěra na auto. HeWer se snaží zvedat poezii, podepřít její cestu ke čtenáři.

Redakce edice: Tomáš Lotocki, Petr Čermáček.
Grafik edice: Petr Palarčík.

Informace o vydaných knihách najdete na webu Herberku.

Knížky lze koupit na Kosmas.cz.