HAIKU

Zastavený okamžik. Minimalismus na 17 slabik a 3 řádky (5–7–5). Kámen hozený do vody. ŽBLUŇK!

v srpnovém žáru
jediná neuvadlá
věž vodojemu

LISTY – počítačem upravený tisk z papírové šablony, 2018

nízko nad zemí
se orel ohlédne zpět
k vrcholu hory

rychle vysychá
nízké světlo na okně
mezi jablky

STVOLY – linoryt, 11 × 11 cm, 2014

spadalo listí
jen světla betonářů
žlutí mlhu

osiky v mrazu
– popelavý jas. nečas
řeči. mlčet snáz

lednové růže
rudé jak hýl – ztratil jsem
se v koloběhu

šero, do zbytků
pohozeného světla
klovou kavky

Haiku a jim blízké krátké básně z let 1993–2003 vyšly knižně ve sbírce MEZI REZEDAMI v roce 2005 v nakladatelství Sursum v Tišnově.

Rozsáhlý výběr z haiku, včetně slovinských překladů, vyšel v roce 2010 ve slovinské revue APOKALIPSA (dvojčíslo 143–144).

Haiku z let 2012–2021 vyšly v soukromém tisku VÍC NEŘEKNU, o kterém se dočtte ZDE

VÍC NEŘEKNU v pdf

Další haiku si můžete přečíst na haiku webu ŠEDÁ VOLAVKA.

ŠEDÁ VOLAVKA