JEDNA BÁSEŇ

V rámci cyklu ČT art JEDNA BÁSEŇ si můžete poslechnout báseň nevytáhneme paty… a přečíst si interpretující text ke sbírce Fysiologus od Olgy Stehlíkové.

– – –

Život a s ním člověk povstal z prazákladního a z nesrozumitelného: kamene, vody a mýtu; je potřeba se k nim vrátit, chceme-li přijít na to, jak svět je. Je třeba vzdát se jejich „vědecké“ analýzy, respektive je potřeba obojí sloučit, chceme-li být blíže pravdě. Možná tak by se dala shrnout sbírka Petra Čermáčka Fysiologus.

Sbírka se vbrzku tematicky láme a forma se proměňuje v každé její části: Bestiář je tedy tím, co sděluje názvem, Vodní kámen je epistolární, Tři sny jsou jakýmsi básnickým snářem koncentrovaným v pouhých třech datovaných snech na prorůstání a prolínání nejen přírodnin a lidských výtvorů. Sanytr je pak naléhavá, existenciálně laděná přírodní lyrika hledání smyslu, pro niž je příznačný závěr jedné z básní: „otevřený konec zjevných příčin“.

Sanytr, který lze vztáhnout rovněž k vodnímu kameni, tedy i k jednomu z oddílů sbírky, a také k vodě a kameni z úvodu tohoto textu, totiž vzniká i přirozeným tlením organické hmoty. Přirozenost, již supluje a napodobuje věda, v tomto případě chemie, a jejich vzájemná prostupnost je v třetím oddílu sbírky tedy ilustrována právě sanytrem.

Celý text je k dispozici ZDE.