SESUVY V KONTEXTECH

V KONTEXTECH 3/2023 vyšlo 17 mých básní z rukopisu Skrčené dny. Básně jsou dostupné v online verzi KONTEXTŮ: casopiskontexty.cz/sesuvy.

Nemotorný plavec, který se odrazí od dna mezi sny vyprávět o hudbě nebo o ptácích – zářivý, létavý, zpěvný příběh. Lodě odložené na břehu polykají vítr a ztrácí jména. Obřadné obrazy nesetřené z oken, dětské jak ranní moře.

poryvy

okno se drží
svého rámu
brání pohledům
na větve
jak neklidně tlučou
do prázdna

bez záměru
odřené
udiveným nahlížením
za neexistující zábrany