SPLETI

Shluky, šrafy, tvary. Kresby tuší a fixem. Spleti.

Rýsuji prsty do písku dvojitou čáru do ztracena na znamení nekonečného trvání tohoto snu. 
(José Ángel Valente)