KRAJINY / HLADINY / POBŘEŽÍ

Vzdorovat rozšiřující se nabídce na zničení světa kresbou. Tuší a voskem. Klid. Hladiny. Přílivy. Odlivy. Krajiny nezmařené člověkem.