BÁSNĚNÍ – MŮJ VÝBĚR

Pro cyklus BáSnění jsem vybral básně Kennetha Rexrotha, Ladislava Dvořáka, Zbyňka Hejdy, Zdeňka Volfa a jednu báseň svou. Poslechnout si je můžete na webu českého rozhlasu Vltavy.

Vybral jsem následující básně:

Kenneth Rexroth: Prázdné zrcadlo

Spirály času (výbor z básní), přeložil Antonín Přidal, Mladá fronta, edice Květy poezie, 1989

Ladislav Dvořák: Je tady něco víc

Srdeň, Československý spisovatel, Klub přátel poezie, 1969

Zbyněk Hejda: ***

Valse melancolique, Petrov, 1995

Zdeněk Volf: Po zprávách

Až na poslední pohled, Barrister &Principal, 2003

Petr Čermáček: V lávovém poli…

z rukopisné sbírky, publikováno v Hostu 9/2020