LETNÍ ČTENÍ

I přes stále poněkud karanténní léto je kde číst a čtenému naslouchat. S chutí jsem naslouchal krátkým básním z antologie Zdeňka Volfa Krátká báseň (Pokus o doménu cz) – MAČ 18. července. Rád jsem naslouchal i četl básně z antologie Zuzany Gabrišové Milá Mácho – MAČ 30. července.

V pátek 21. srpna budu číst na festivalu Kvílení, jehož 4. ročník pořádá Aleš Kauer v Jihlavě. Festival začíná v 13.30 hod a potrvá do cca 22.30 hod, a to v Parku Gustava Mahlera.