Z VELKÉHO BESTIÁŘE

Staré iluminace. Atlasy plné hmatných rytin. Kresby Aboriginců na kůře.
Africké textilie a masky. Keramika indiánů Anasazi. Dětské kresby. Bestiáře. Zvířátkáře.

PTÁK-ČLOVĚK – matrice, 2017
JEŠTĚRKA, SOVA, GRYF-OREL-DRAK, RYBA – 2018

Volný cyklus linorytů většího formátu vzniká průběžně od roku 2017.

CELÝ CYKLUS ZDE