BÝČEK Z TURSACU

Udělat něco trvalého
jako je magdalénienský býček z Tursacu, aby bylo čím zahnat úzkost z míjení dnů, ze zbytných úkonů, neodlišitelných vynucených hodin, po kterých zůstane jen únava…
Nebo se alespoň moci každý den beze spěchu dívat na neklidné poletování mlynaříků v korunách, navýsost pomíjivé, avšak zřetelně smysluplné, symfonické.