ZIMNÍ SRST

Kría, kría 
křičí islandští rybáci, když se ocitneš
blízko hnízdům, náhodně vyplavený
na parkoviště se sopečným prachem,
hutnou černou kávou nalévanou
na hoblici ze sibiřského modřínu.
Chceš ještě blíž, k dětské knize,
k dlouhé pouti napříč oceány.
Nedovolí ti to, rozevřenými zobáky tě
zamotávají do ovčí vlny barvené vlčími
boby, vangoghovské oblohy vzepřené
vybělenými horizonty. Snáz bys je chytil
v letu, než zahlédl jejich snůšky. Ukročíš,
vkročíš, vykročíš. Ohýbáš seismické vlny.
 

Zavřeli noční knihkupectví
v kterém jsem prohlížel staré tisky
i dosud nenapsané knihy.
Prosvětlený skleněný ostrov napůl vnořený
do suterénu, ze snu do snu.
Stáli jsme na odvrácené straně, Mare
Marginis, uprostřed setkání spolužáků.
Držel jsem se tvé paže – tichý slepecký
dotyk uprostřed mnoha tváří a hlasů.
Tak živý obraz, že kdykoliv se dotknu
knihy, cítím tvou kůži.
 
 
 „Text sbírky je důsledně psán tzv. du-formou a její specifikum, básnické  sebeoslovování pointuje se tu ke grotesce filozofických maxim (Už jdeš, jen ses zamyslel), tu k hravým imaginacím za účasti saint-john pierseovské logiky snu (Zjistit, které noční zvíře spásá ocúny), tu k rovině experimentu (Sny o snech. Moci si vybrat, vzpomněl by sis na něco jiného).  Nejvíce sympatické se však jeví nejen opakované metanoie, ale samotné  ohledávání hranic básnického obrazu a jeho textové i výtvarné  reprezentace, navíc se zásadním vkladem básnické zkušenosti, nadhledu a  nadsázky. Soubor tak tvoří jakési temně hravé výseky ze života, z  většího celku, v němž čím víc je lyrický subjekt odkrýván, tím víc mu  jeho významy unikají (Vystoupil jsi z plachetnice v neznámé zemi. Někdy dávno před sebou).“ 

Oskar Mainx
 „Přijde mi, že Petr Čermáček si tak trochu jede pořád svou. A je to skvělé. Nijak nekřičí, na první pohled nevyčnívá, ale je pevně spjatý se zemí, krajinou a její duchovní podstatou a stojí jistě na svých nohách, a proto by jeho práci pozorný pozorovatel světa české poezie určitě neměl přehlédnout. Jenže už od minulé sbírky Vlnolam je mi to Čermáčkovo psaní ještě o něco bližší, jako by jeho básně dříve byly uzavřenými semeny a teď z nich už vyrážely klíčky, možná je tu o trochu slov víc než dřív, nevím; snad je to tou zimní náladou knihy anebo severem, který se do básní otiskuje tak na kost odraný, že se o něm musí mluvit trochu víc. Vysvětlovat znamená vzdalovat se, píše Čermáček v Zimní srsti. V tomto s ním souhlasím, ale zároveň musím říct, že právě jemu ta trocha slov navíc sluší a v jeho básnění to neplatí, jeho básně jsou krystalicky čiré, a přece člověk nedohlédne na dno. Budu je číst s čajem a při praskání ohně.“   

Radek Štěpánek

ZIMNÍ SRST
brožovaná, 56 stran, 12,5 × 18 cm
Protimluv, 2021

Knihu lze koupit na protimluv.net, kosmas.cz nebo si o ní napište na můj email.