FYSIOLOGUS

Řecky psaný Physiologus ze 2. století shrnuje poznatky a domněnky o všelijakých zvířatech a bytostech, skutečných i smyšlených, ze spisů dřívějších autorů. Inspiroval středověké encyklopedie, lucidáře, bestiáře. Potkává se v něm realita i mýtus, věda i poezie. Inspiruje, vyzývá: napsat o svých mýtických zvířatech, smyšlených i skutečných, obyčejných i těžko uvěřitelných. O havranech, volavkách, o ještěrovi, který má třetí oko a dokáže až hodinu nedýchat, o staletých mlžích v bytelných lasturách, o medůzce, která umí převrátit svůj životní cyklus a vrátit se zpět na začátek svého života…

budí mě bazilišci
rozhrabující hnojiště
hledají sedm tučných let, zdánlivou třetí hvězdu v hasnoucím čenichu Velkého psa, kočičí zlato
popelí se v opuštěném ohništi, zápasí s padanými jablky, chytají v letu sršně, neodbytní jako nechtěná slova, ostruhami mě strhávají k plevelným lamentacím zarůstajícím židle, stůl, stinná místa v policích i tvou unaveně nakloněnou hlavu
když se jim vzepřu, předstírajíce pád, přeběhnou hladinu na druhý břeh
mimo můj dosah

dny se rozpouští v kouři
jsem pelikán v poušti s ohništěm v kostech
naříkám se žalmistou, mlčím se sebou
modrý měsíc skenuje časně ranní kuchyň, posouvá hodiny po stěně, dosud nemrzlo, březové listí něžně tetuje okno – vysoké rozlišení, závratná hloubka ostrosti
snad bude započten alespoň smích, pokud slova, čáry a dění zůstanou mezi odpočty
je toho na nás tolik a po nás pomálu
před domem nepopsaná mlha, za domem malá makulatura
kdo by si četl zlomek v přídeští…

nad potokem rezne nízký olšový strop
nátrž má plán: proměnit zbylý led na voskový papír, zabalit ryby na zpáteční cestu zatoulaným severským ptákům
tudy neprojdu
v obnažených kořenech obrací zpěněná voda ztracenou krabici s rybářskými háčky
sejdu podél postranního koryta
dříve, než mi bezová duše zhořkne v ústech, zašeptá:
udobři krok, smysl, vítr
ubírej, uber
seškrábej ze stěn sanytr

sejdu podél postranního koryta
k náhlé rovině
ke kruhu po milíři

FYSIOLOGUS
brožovaná, 56 stran, 14,5 × 14,5 cm
Srdeční výdej, 2023

Knihu lze koupit na kosmas.cz nebo si o ní napište na můj email.