VARANGERHALVØYA

Poloostrov vytrčený do Barentsova moře. Na dohled starověké Hyperborei, země za severním větrem, v které setrvale svítí slunce…

Oblázky hrachy, oblázky pěsti, oblázky hlavy, oblázky skály a mezi nimi pletence kelpů. Klasy ječmenice napodobují večerní světlo.

U silnice stojí liška, neokázale, nebojázlivě, rzivá jak hlavy křemenáčů trčící z šíchy a zakrslých bříz, rozchodnice čerchuje vzpříčenou břidlici.

Varangerhalvøya 
  
I. 
od horizontu k horizontu  
vzpříčený, vynesený  
kámen na kameni 
přiložte mě k nim –  
bez měřítka není nic  zřejmé  
velikosti se mění  
s odstupem, okolnostmi,  jazykem 
  
II. 
když nevím, jak to říct  
mávám rukama 
má to ovšem své meze – 
nikdy nebudou vypadat  jako racci 
snad alespoň jako sušící se ryby 
zkroucené, ošlehané březové větve
nebo chaluhy za přílivu
  
III.
setrvalé světlo
protéká skrz valy oblázků 
i řeka se pod nimi ztrácí 
neústí, koření –
četnými vlásečnicemi 
vrůstá pod vlny 
neúnavně protkává pěnu
neznatelným útkem 
  
IV.
dětské představy 
odolávají otěru i nárazům
z chuchvalců modrozelených sítí 
přesto nevytahuji 
lahve se špuntem zalitým červeným voskem
se starými zprávami 
o počátku, smyslu a tak dále
ale jen úlomky libovolného plastu
  
V.
stojím na hraně odlivu
zaskočen zjištěním:
vlastnoručně nalezená
orlí pera
nestačí už ani na okamžik
vyvolat pocit
že se mohu stát náčelníkem
  
VI.
žluté Svalbardské máky
něžně pohozené
na náspu cesty i říční náplavě 
v kapse mi zůstal lístek z šatny 
ve stejném odstínu
číslo dvacet tři 
nesmím ho tu nechat
cokoliv přidat   

VII.
rybáci loví ranní mlhu
není jisté, co se děje zároveň
a co po sobě
opatrně slabikujeme jediné zřetelné slovo: člun 
podrobnější pokyny
jsou na polední straně 

VIII.
roviny jsou jen nahoře
porostlé šíchou a lišejníky
zatlačené pravítkem 
na obzoru parohaté
většina krajiny se zapomíná v zářezech
šeptá tam, zve břízy
do svahu, v patách vratký stín
PLOVOUCÍ – linoryt, 28 × 21 cm, 2022
      
IX.
z prosolených vybělených kmenů
sibiřských borovic
vyvržených bouří vysoko na skaliska
cítím les za újezdským písákem
nádech, výdech
káně nad korunami
není odsud vidět
  
 X.
sluchátka i provazce chaluh 
zamotává stejná síla
odolávám nutkání 
uvolnit hlavy kelpů ze spletenců
snížit neuspořádanost
přirozené směřování
k chaotickým obrazům
  
XI.
večerní lišky napínají světlo na rám
od okraje k okraji
je hedvábné, barvené klikvou a brusinkami
když volám domů
ptám se po měsíci
zda přibývá či ubývá 

CHALUHY – linoryt, 26 × 17,5 cm, 2022