BRNO ČTE BRUNA *21

Již několik let si Brno připomíná tvorbu Bruno Schulze festivalem SchulzFest – Festival Bruna Schulze v Brně. Podílí se na něm i brněnská polonistika akcí Brno čte Bruna. Byl jsem v rámci této akce osloven básnířkou Hanele Palkovou, abych se podílel na podnětné básnické hře – „vystřihnout“ báseň z povídky Bruna Schulze Ptáci pro cyklus pohlednic Bílá místa. Výsledek mého střihu je zde.